Naon Sasaruaan Jeung Bedana Tarjamahan Jeung Saduran - Bahasa Gaul

Naon Sasaruaan Jeung Bedana Tarjamahan Jeung Saduran

Naon sasaruaan jeung bedana tarjamahan jeung saduran - Naon sasaruaan jeung bedana tarjamahan jeung saduran ?

Jawab :

Tarjamahan nyaeta mindahkeun hiji tulisan atawa carita anu ngagunakeun hiji basa kana tulisan anyar anu ngagunakeun basa anu beda jeung basa anu aya dina tulisan asalna.

Aya dua hal penting anu perlu dilakukeun dina ngalakukeun tarjamahan, nyaeta yen kahiji dina ngalakukeun tarjamahan teh kudu bisa mindahkeun oge nilai-nilai sastra anu aya dina tulisan asal kana tulisan anyarna.

Anu kadua, dina ngalakukeun tarjamahan kudu "satia", nyaeta dina narjamahkeun teh ulah nepi ka aya kecap anu hartina salah atawa salah harti.
Sedengkeun saduran mah hartina nyaeta tarjamahan bebas. Umpama tarjamahan mah nyaeta mindahkeun hiji tulisan anu ngagunakeun hiji basa ka tulisan anyar anu ngagunakeun basa lain sacara kecap per kecap, saduran mah nyaeta nyieun tulisan atawa carita anyar anu dumasar sacara bebas kana hiji carita anu aya dina hiji tulisan anu ngagunakeun basa anu beda jeung tulisan anu anyar.

Sekian artikel mengenai Naon sasaruaan jeung bedana tarjamahan jeung saduran

Tunggu Update Terbaru di Bahasagaul.id

1 Response to "Naon Sasaruaan Jeung Bedana Tarjamahan Jeung Saduran"

Iklan Atas Artikel

bahasagaul.id 1

bahasagaul.id 2

Iklan Bawah Artikel

• Join Grup Team :
Discord Grup ( 12,832 Anggota )